Entries by Bonsmara Admin

BONSMARA SA DIE ROOI RAS GELEENTHEID UITGESTEL

BELANGRIKE KENNISGEWING   Bonsmara SA is onderwerp aan die wette van Suid Afrika. In lyn met die maatreels wat ingestel is om die verspreiding van die Covid-19 virus te verhoed, is ons onderhewig aan die verbod om enige samekoms van meer as 100 persone te hou. Daarom sal Bonsmara SA se Die Rooi Ras Geleentheid […]

Bonsmara 2019 Telersforums

Bonsmara SA het in 2019 5 streeks opleidingsforums aangebied vir geregistreerde stoettelers gelei deur Danie Olivier en Louis Steyl. 13 Junie 2019 – Botterfontein Estates, Cathcart 24 Julie 2019 – Ferrero Bonsmaras, Harrismith 03 Augustus 2019 – Boshoff Bonsmaras, Leandra 14 Augustus 2019 – Bufland Boerdery, Naboomspruit 11 September 2019 – Leeuwheuvel Boerdery, Christiana Samevatting […]

ALFA 2019

ALFA 2019 was weereens druk besig met ‘n program wat baie uit die veebedryf betrek het. Die skou se uitleg was hierdie jaar baie goed en veral die SA Stamboek funksies het baie besoekers gelok. Dankie aan Sernick Bonsmaras vir die beskibaar stelling van diere wat op uitstalling was.

Bosveldklub Vleisbeesinligtingsdag

Die Bosveldklub het ‘n baie leersame vleisbeesinligtingsdag aangebied. Daar was ongeveer 30 boere teenwoordig by die dag. Koos van der Ryst, voorsitter van die nasionale RPO, het ‘n praatjie gelewer oor die stand van sake in die rooivleisbedryf. Wandile Sihlobe van Agbiz het toe ‘n oorsig gegee oor die ekonomie van die land en watter […]

BKB African Livestock Expo

Arcadia Bonsmara het ‘n uitstalling by die BKB Africa Livestock Expo by Afridome in Parys gehad. Besoekers kon ‘n draai maak en bulle besigtig het wat op die AG Gene Veiling op 19 September sou wees, sowel as paar pragtige Bonsmara koeie wat uitgestal was. Daar was ook genoeg inligtingstukke beskikbaar oor die Bonsmara.

© Bonsmara SA | Website Design by OOWEBOO Web Engineers