Entries by

Bonsmara 2019 Telersforums

Bonsmara SA het in 2019 5 streeks opleidingsforums aangebied vir geregistreerde stoettelers gelei deur Danie Olivier en Louis Steyl. 13 Junie 2019 – Botterfontein Estates, Cathcart 24 Julie 2019 – Ferrero Bonsmaras, Harrismith 03 Augustus 2019 – Boshoff Bonsmaras, Leandra 14 Augustus 2019 – Bufland Boerdery, Naboomspruit 11 September 2019 – Leeuwheuvel Boerdery, Christiana Samevatting […]

ALFA 2019

ALFA 2019 was weereens druk besig met ‘n program wat baie uit die veebedryf betrek het. Die skou se uitleg was hierdie jaar baie goed en veral die SA Stamboek funksies het baie besoekers gelok. Dankie aan Sernick Bonsmaras vir die beskibaar stelling van diere wat op uitstalling was.

Bosveldklub Vleisbeesinligtingsdag

Die Bosveldklub het ‘n baie leersame vleisbeesinligtingsdag aangebied. Daar was ongeveer 30 boere teenwoordig by die dag. Koos van der Ryst, voorsitter van die nasionale RPO, het ‘n praatjie gelewer oor die stand van sake in die rooivleisbedryf. Wandile Sihlobe van Agbiz het toe ‘n oorsig gegee oor die ekonomie van die land en watter […]

BKB African Livestock Expo

Arcadia Bonsmara het ‘n uitstalling by die BKB Africa Livestock Expo by Afridome in Parys gehad. Besoekers kon ‘n draai maak en bulle besigtig het wat op die AG Gene Veiling op 19 September sou wees, sowel as paar pragtige Bonsmara koeie wat uitgestal was. Daar was ook genoeg inligtingstukke beskikbaar oor die Bonsmara.

Boshoff en Bloemendal Bonsmaras Boeredag

Boshoff en Bloemendal Bonsmaras het weereens ‘n uitstekende boeredag aangebied die dag voor hul jaarlikse produksieveiling. Die dag was goed ondersteun veral deur heelwat landbouskole en colleges wat die dag bygewoon het. Dr. Faffa Malan en Nick Serfontein van Sernick Bonsmaras het uitstekende praatjies gelewer. Daarna het Louis Steyl van Bonsmara SA ‘n praktiese bespreking […]

Suidkaap Boeredae

Die Suid-Kaap Bonsmara Klub het 2 uitstekende boeredae aangebied. Die eerste dag was op die plaas Duinekroon van Flip Kleynhans op Stilbaai. Die tweede dag was by Mikie du Toit van Swartshoek Bonsmaras by Humansdorp. Beide dae was uitstekend bygewoon deur 50+ persone op elkeen van die dae. Dr JG Nel van Ascendis Animal Health […]

Chinese Tourgroup Frontier Bonsmaras

Bonsmara SA and Frontier Bonsmaras hosted a group of delegates from the agricultural sector in China during last week. The group visited the Feed Conversion test centre on the farm of Brent Mcnamara of Winter Castle’s Bonsmara. During the visit they learned more about the Bonsmara breed as well as the different types of growth […]

CUT Training

The Central University of Technology had their annual Bonsmara short course at the farm of Carl Gutter from Palmietfontein Bonsmaras together with Quinton Ferreira of Aarfontein Bonsmaras. Louis Steyl gave a presentation on the Bonsmara system as well as beef cattle management. After the theoretical session the day was closed with a practical discussion of […]

Manguang Beef Farmers Study Group

Louis Steyl from Bonsmara SA gave a presentation to the farmers in the Manguang Beef Study Group. The day was well attended with about 40 farmers. The aim of the presentation was to show the farmers the benefits of better management systems and how to start improving their farming practices to be able to compete […]

Marlow Opleiding 2019

Louis Steyl en Dirk Spaargaren van Karooveld Bonsmaras het die jaarlikse Marlow opleiding aangebied op die plaas van Dirk Spaargaren. Die leerders ontvang verskeie lesings tydens die kursus wat onder andere die Bonsmara stelsel en BLUP dek. Dan is daar ook ‘n praktiese component waar diere in die kraal bespreek word en leerders word dan […]