Entries by

Hoëveld Klub Opleidingsdag

Hoëveld Klub Opleidingsdag Die Hoëveld Bonsmara Klub het aan die begin van die jaar ‘n uitstekende opleidingsdag aangebied vir klublede wat veral gefokus het op die praktiese demonstrasie van diere en hoe daar gekyk moet wanneer seleksie binne ‘n kudde gedoen word. Louis Steyl van Bonsmara SA het bietjie meer agtergrond gegee oor die keuringstelsel […]

Sandringham Livestock Expo

Sandringham Livestock Expo   Bonsmara had an exhibition at the Sandringham Livestock Expo for the first time in 2017. The expo has a lot of potential and because it is in Stellenbosch it gives beef cattle a change to show the area which is more a dairy farming area what advantages beef cattle can bring […]

Marochel Opkomende Inligtingsdag

Marochel Opkomende Inligtingsdag Charl en Annene Uys van Marochel Bonsmaras het ‘n inligtingsdag gemik op opkomende boere aangebied met samewerking van Vleissentraal en Bonsmara SA. Tydens die dag het Charl die verskillende tipes bulle en watter eienskappe elke tipe aanvul bespreek en die boere gewys dat hul teeldoelwitte gaan bepaal watter bul hulle moet selekteer […]

Arwin Farms Boeredag

Arwin Farms Boeredag Johan en Michael-John Greyling het die oggend voor hulle veiling ‘n baie suksevolle boeredag aangebied wat deur heelwat boere van die Dordrecht omgewing bygewoon was. Prof Johan van Rooyen het ‘n oorsig gegee op die toekoms wat kan verwag word in die vleisbedryf veral met die oog op mededingenheid en hoe vleisbees […]

Middelburg Karkas Beoordeling en Boeredag

Bonsmara SA was betrokke saam met Obaro by die karkasbeoordelings kursus wat aangebied is in Middelburg, Mpumalanga. Daar is baie fokus geplaas op die voordele wat karkaskompetisies het vir die bedryf en hoe dit die boer kan help om beter diere te selekteer met die oog op winsgewendheid van diere wat geslag word. Chris Boshoff […]

Australian Tourgroup

Once again a group of farmers from Australia and New Zealand touring Southern Africa took a day to visit a Bonsmara farm and to learn more about the breed. Louis Steyl from Bonsmara SA gave the farmers more information on the origin of the breed and how performance testing is used in the breed. The […]

Suid Kaap Bonsmara Klub Boeredag, Humansdorp

Die Suid Kaap klub het weereens ‘n uitstekende boeredag aangebied by Mike du Toit, Swartshoek Bonsmaras. Daar was ongeveer 50 boere wat die dag bygewoon het. Louis Steyl van Bonsmara SA het die seleksie van ‘n bul bespreek en die gebruik van ‘n katalogus wanneer seleksie keuses gemaak word. Pieter Steyn die plaaslike veearts het […]

Hoër Landbouskool Marlow

Bonsmara SA was weer soos in die verlede betrokke by Hoër Landbouskool Marlow met ‘n reeks aanbiedinge wat die deel uitmaak van die leerders se leerplan. Daar is ees vir die leerders ‘n teorie sessie aangebied oor die ontstaan van die ras en hoe die ras gevorder het tot die grootste ras in Suid Afrika. […]