3BONSMARA KANTOOR OPENBLOEMFONTEIN
21SENWES BONSMARA KLUBAJVRUSTENBURG
2VAN JAARSVELD & OPPIBERG BONSMARASProduksieKIMBERLEY

Click HERE to download catalogue
2MORA PLASEProduksie & AanteelVRYBURGClick HERE to download catalogue
8H & E BEYERS – TIGANEProduksieHARTBEESFONTEIN
Click HERE to download catalogue
14PROVELD BONSMARA GROEPProduksieVRYBURG

Click HERE to download catalogue
Click HERE to download catalogue
15NU-ALCADE BONSMARA GROEPProduksie
WARMBAD

Click HERE to download catalogue
16ESSAKOV BONSMARASProduksieOPRAAP / KLERKSDORP
Click HERE to download catalogue
16LEEHAN BONSMARASProduksieKIMBERLEY
Click HERE to download catalogue
22SERNICK BONSMARASTOETProduksie
EDENVILLE
Click HERE to download catalogue
23ALPHAETON BONSMARAS – FETTING LIVESTOCKProductionFORT BEAUFORT

Click HERE to download catalogue
27BUCKRIDGE BONSMARASProduksieTLAKGAMENG

Click HERE to download catalogue
29MIELIEBOERE GROEP TELERSGroepveilingVILJOENSKROON
Click HERE to download catalogue
13BONSMARA SA NATIONAL SALENational SaleAFRIDOME – PARYS
Click HERE to download catalogue
3BUFLAND BOERDERYProduksieMOOKGOPONGClick HERE to download catalogue
4Dr JA PIENAAR – THERES BONSMARASProduksieKLERKSDORP
Click HERE to download catalogue
10AG DE VILLIERS & SEUN – AG BONSMARASProduksieVREDE
Click HERE to download catalogue
Click HERE to download Female catalogue
11MAARTEN & AARFONTEIN BONSMARASProduksieBrandfortClick HERE to download catalogue
16VALSRIVIER BONSMARA TELERSGroepveilingKROON BOMA, KROONSTADClick HERE to download catalogue
17TOWTON BONSMARASProduksieKURUMAN
Click HERE to download catalogue
20ALPHA BONSMARA GROEPBulveilingLETLAKHANE – BOTSWANA

Click HERE to download catalogue
25LEEUWHEUVEL & KRUGER BRDYEProduksieCHRISTIANAClick HERE to download catalogue
24KAREE BONSMARASAlgehele uitverkopingNOUPOORTClick HERE to download catalogue
1SKATKIS BONSMARASProduksieVRYBURGClick HERE to download catalogue
Click HERE to download FEMALE catalogue
3VLAKTE BONSMARA STUDIEGROEPProduksieROEDTAN
Click HERE to download catalogue
8BONKA & MARAIS BONSMARASProduksieKURUMAN

Click HERE to download catalogue
8BADEVEEN TRUSTProduksieDELAREYVILLE
8MARICO BUSHVELD BONSMARA GRPProductionZEERUSTClick HERE to download catalogue
9QUALITRIO – PAUL MARE & BENANSAProduksieVILJOENSKROON
Click HERE to download catalogue
10LIMPOPO ELITE BONSMARAS KlubveilingPOLOKWANE
14PAULA VAN DEVENTER TRUST – TIMAL BONSMARASProduksieMIDDELBURG
21ESTMENT FARMING – BRONRICHProduksieOHRIGSTAD
22ZINABOS BONSMARAS – PF SCHEEPERSProduksieFOURIESBURGClick HERE to download catalogue
28POGGENPOEL BONSMARASProduksieSTELLA
31EVENWYD BONSMARASProduksieMEMEL
4EHLERSKROON BOERDERYProduksieDELMAS
6SENTRAALWES BONSMARA KLUBProduksieRUSTENBURG
7SERNICK BONSMARA STOETProduksieEDENVILLE
11LEONLIZA BONSMARASProduksieSLURRY
12PROVELD BONSMARA GROEPProduksieVRYBURG

13RIEMLAND BONSMARA TELERSGroepveilingHEILBRON
13SYFERFONTEIN & BLOUKRAAN BONSMARASProduksieVREDE
14BOSVELD BONSMARA KLUBProduksieBELA BELA
19MEYERSVLEI BONSMARASProduksieSECUNDA
20BRISTOW BONSMARASProduksieBANDELIERKOP
20HUGO-FRANS BONSMARASProduksieSCHWEIZER RENEKE

27BONRINO BOERDERYProduksieDEWETSDORP
20LEEUWBULT BONSMARASProduksieTHEUNISSEN
25MOALOSI & LAMUS BONSMARASProductionVRYBURG
26JAN BOSHOFF & BOSHOFF BONSMARAS – JANRETHAProduksieLEANDRA
2ERMELO BONSMARA GROEPProduksieERMELO
3FRANZEL BONSMARASProduksieLEEUDORINGSTAD
5UP GEORGE FARMSProduksieWASBANK
16FERRERO BONSMARASProduksieHARRISMITH
16EG BEEF BULL SALEMulti BreedsSWARTBERG
24ANKO BONSMARAS (AC HOLL )ProduksieVRYBURG
24HANZYL BONSMARASProduksieDEWETSDORP

24OPTIMUM BONSMARAProduksieVRYHEID
24OTVL BULVEILINGMeerrasERMELO
25KZN NATAL CLUB SALEClubMOOI RIVER
26DISCO BONSMARASProduksieADDO

30GELDENHUYS BONSMARASProduksieBELFAST
31GAWIE JACOBS BRDY – GEE JEEProduksieNIGEL
1H&E BEYERS – TIGANEProd & AanteelHARTBEESFONTEIN
2PF SCHEEPERS – ZINABOSProduksieFOURIESBURG

STEYNBERG BOERDERY -SCHIETNEKProduksieCRADOCK
8MIELIEBOERE BONSMARA GROEPGroepveilingVILJOENSKROON
9SEBADJA/BOSCHOEK BONSMARAS – BONSMARA GENETICSProduksieROEDTAN (SMALLEPAD)
9LA FRANCE BONSMARASProduksieWINBURG

14CHRIS KRUGELL BLOEMENDAL BKProduksieSPRINGS
15TLHAKGAMENG BONSMARAS – LEE & SONProductionVRYBURG
16ABM GROEP – MPOLA TRUSTProduksieVENTERSBURG

17ALEXSWILL FARMS ProduksieKALOMO ZAMBIA
20BLARNEY STONE BONSMARA – MOORE FARMINGProductionMACLEAR
21FRONTIER BONSMARA BREEDERSGroup SaleGRAHAMSTOWN
21JG VILJOEN & SEUNS – GELIBARProduksieCLARENS
23LEEHAN BONSMARASProduksieKIMBERLEY
28JOHAN J MYBURGH BRDY – KINGSHEATHProduksiePETRUSBURG
29DAMPOORT & WESTBOURN BONSMARASProduksieDEWETSDORP
30FRANKFORT BONSMARA GROEPGroepveilingFRANKFORT
4J A PIENAAR & SEUN – NOSAProduksieHOOPSTAD
4HOEVELD BONSMARA GROEPProduksieSTANDERTON
5TEMPEVALE BONSMARASProductionLADY GREY
5
VAALMEANDER BONSMARA GROEPProduksieVAALMARINA
6FETTING LIVESTOCK TRUST – ALPHAETONProductionFORT BEAUFORT
7SUIDKAAP BONSMARA KLUBProductionGEORGE
10HENCIL & TRENMORE BONSMARAS – CC VAN DER MERWE & SNS – ProductionBARKLY EAST

11FC JOUBERT – JOUBAProduksieSTEYNSRUS
11COLESBERG MEERRASVEILINGMeerrasCOLESBERG
12PALMIETFONTEIN & AARFONTEINProduksieBRANDFORT

12AG GENE VEILINGProduksieVREDE

17KAROOVELD BONSMARASProduksieSTEYNSBURG
17KOMATI VALLEI BONSMARASProduksieCAROLINA
18GERMAR BONSMARASProduksieBLOEMFONTEIN

19GLENDOR BONSMARASProduksieVAN STADENSRUS
19N P THOMPSON – GLENGLYDEProductionKOMGA

20EL TAURO & ZELPY BONSMARASProduksieKIMBERLEY
25SWAERSHOEK BONSMARASProduksieCRADOCK
26NU ALCADE GROEPProduksieWARMBAD
26HENCOR BONSMARASProduksieDEWETSDORP
26KORTKLOOF & SPENGLER BONSMARASProduksieKURUMAN
27GJ STRYDOM – MAZEL & GASVERKOPERSProduksieRUSTENBURG

1CGOC BONSMARASProduksieDist KNAPDAAR BURGERSDORP
2LAMUS BONSMARASProductionKURUMAN
3KTB PRODUCTION – BOTTERFONTEIN ESTATESProductionCATHCART
4HOEVELD BONSMARA KLUBProduksieEDENVILLE

5ALPHA BONSMARA GROEPProductionTLOKWENG – , BOTSWANA
10KRUGER & LEEUWHEUWEL BOERDERYProductionBOSHOF
10ARWIN FARMS – M J G GREYLING (Jnr)ProductionDORDRECHT

11SOUTPANSBERG BONSMARAProductionVIVO
16KALKVELD & DE BRUIN BONSMARASProduksieVRYBURG
16JORDAAN BONSMARASProduksieSOMERSET-OOS
17OPTIMUM BONSMARASProduksieBRANDFORT
18VLAKTE BONSMARA STUDIEGROEPProduksieROEDTAN

23BENDITO BONSMARASProduksieBULTFONTEIN
23G10 BONSMARASProduksieBREDASDORP
24MAROCHEL BONSMARASProduksieKIMBERLEY

30LEONLIZA BONSMARASAanteelveilingSLURRY
6SKATKIS BONSMARASProduksieVRYBURG
14BOSVELD BONSMARA CLUBClub SaleBELA BELA
15OFFICE CLOSES