Hassim Bonsmaras Mpumalanga

Inligtingsdag 29 Oktober 2015
Tydens ’n Fase B & D Bonsmara Bul inspeksie op die plaas Hassim Bonsmara in Mpumalanga, het die plaaseienaar en gasheer, mnr. Cassim Hassim, onder meer ’n Bonsmara-inligtingssessie, geborg.
Meneer Hassim is ’n aanvallige Bonsmara-boer van die Bethal-distrik. Hy word bygestaan deur sy bedrewe plaasbestuurder, mnr. Johan Viljoen. Volgens mnr. Hassim – met die oog op die opkomende paartyd en die aanvraag na Bonsmara bulle, deur veral kommersiële boere – is daar besluit om so ’n inligtingsdag te reël veral in die lig daarvan dat die nodige kennis en ondervinding dikwels in dié opsig ontbreek. Daar kon inmiddels ook heelwat oor die keuringsproses geleer word, dít van senior inspekteurs, Nico Pieterse, van Syferfontein Bonsmaras en Pieter Lourens, van Bonga Bonsmaras. Beide inspekteurs het dié proses diepliggend behandel, terwyl hulle boere se vrae sorgsaam aangespreek het. Met heelwat variasie in die groep, het dit die keurders geleentheid gebied om goeie voorbeelde uit te lig. Gevolglik kon teenwoordiges eerstehands waarneem hoe streng die Bonsmara-keuringsproses toegepas word. Alles dui daarop dat teenwoordiges baie beïndruk was met die Bonsmara-keuringsproses, terwyl hulle insig ten opsigte van kwaliteit Bonsmarabulle grootliks verbreed het. Hierbenewens is boere ook deeglik ingelig oor praktiese koei- en kalf-evaluering.
Die inligtingsdag kan dus allerweë as ’n groot sukses beskou word met bywoning van 40 boere en belangstellendes. Die terugvoer op die dag was uitstekend.