Boshoff en Bloemendal Bonsmaras Boeredag

Boshoff en Bloemendal Bonsmaras het weereens ‘n uitstekende…

Suidkaap Boeredae

Die Suid-Kaap Bonsmara Klub het 2 uitstekende boeredae aangebied.…

Chinese Tourgroup Frontier Bonsmaras

Bonsmara SA and Frontier Bonsmaras hosted a group of delegates…

CUT Training

The Central University of Technology had their annual Bonsmara…

Manguang Beef Farmers Study Group

Louis Steyl from Bonsmara SA gave a presentation to the farmers…

Marlow Opleiding 2019

Louis Steyl en Dirk Spaargaren van Karooveld Bonsmaras het die…

Syferfontein Bonsmaras Inligtingsdag.

Syferfontein Bonsmaras van Nico Pieterse het ‘n goeie dag aangebied…

Hoeveldklub Inligtingsdag

Die Hoeveld Bonsmara Klub het ‘n baie sinvolle inligtingsdag…

Royal Show Mini Farmers Day

During the last 3 years the annual Mini Farmersday on the Tuesday…

Royal Show 2019

Bonsmara SA and the KZN Bonsmara Club members manned the Natal…