CUT Training

The Central University of Technology had their annual Bonsmara…

Manguang Beef Farmers Study Group

Louis Steyl from Bonsmara SA gave a presentation to the farmers…

Marlow Opleiding 2019

Louis Steyl en Dirk Spaargaren van Karooveld Bonsmaras het die…

Syferfontein Bonsmaras Inligtingsdag.

Syferfontein Bonsmaras van Nico Pieterse het ‘n goeie dag aangebied…

Hoeveldklub Inligtingsdag

Die Hoeveld Bonsmara Klub het ‘n baie sinvolle inligtingsdag…

Royal Show Mini Farmers Day

During the last 3 years the annual Mini Farmersday on the Tuesday…

Royal Show 2019

Bonsmara SA and the KZN Bonsmara Club members manned the Natal…

Nampo 2019

Die genootskap het weereens hul plek volgestaan by die Beeskompleks…

Winton Boeredag

Die Kalahari klub het tydens die Winton Boerevereniging se jaarlikse…

Leeuwbult Bonsmaras Boeredag

Leeuwbult Bonsmaras van Izak Cronje het die opening van die Fase…